<

Stævne resultat **competition result - Harrysmindes Rocco 05-11-2023 - 21:29

Gustav Meinertz har haft Rocco med ude til et par LC klasser, som er det han må gå som 4 års

 

**Gustav Meinertz has taken Rocco out to a few LC classes, which are allowed as a 4-year-old

I juli med en lidt spændt Rocco 1. uplaceret med 68,6 %

I oktober på Vilhelmsborg i "den blå hal" 2 starter hvor han i den 1 start red 71,04 % og placeret som nr. 2 i anden klasse red 70 % og 1. uplaceret.

Egnethedstesten syntes vi han gik ret godt, dog lidt spændt i skridten - desværre "forlangt" dommer både bæring (hvilket han har passende til en 4 års og er nr. 4 på træningsskalaen) og ligeudretning som er ligger som sidste punkt...

Rocco træner nu frem mos start i LA når han bliver 5 efter nytår

 

 

**In July with a slightly tense Rocco 1st unplaced with 68.6% In October at Vilhelmsborg in "the blue hall" 2 starts where in the 1st start he rode 71.04% and placed as no. 2 in the second class rode 70% and 1st unplaced. We thought he passed the suitability test quite well, although a bit tense in the walk - unfortunately the judge "demanded" both carrying (which he has suitable for a 4-year-old and is no. 4 on the training scale) and straightening, which is the last point... Rocco is now training towards the start in LA when he turns 5 after the New Year

<