<

Føl nr 2 blev født 16 apil 2024 **2nd foal was born April 1612-05-2024 - 20:17

En måned over termin fik vi dette lækre hoppeføl, ønske føllet

 

**A month overdue, we got this delicious filly, just what we wanted

Sort hoppeføl, ædel, langbenet, udstråling og 3 særdeles gode bevægelser

Hun er nok en "beholder" ellers er det fordi vi ikke kan sige nej...

 

Præstation afstamning hvor man næsten ikke kan ønske eller bede om mere

 

Hoppestammen - mor RDH der bla. fik 8,5 i galop og kapasitet samt flotte 9,0 i trav, efter hende 5 x ERDH hopper

 

De 3 første hingste er Blue Hors St. Schufro / Blue Hors Zack og Blue Hors Romancier alle 3 Inrernationale Grand Prix hingste

 

**

Black filly, noble, long-legged, radiance and 3 particularly good movements

She's probably a "keeper" otherwise it's because we can't say no...


Achievement pedigree where you can hardly wish or ask for more


Dameline - mother RDH who got 8.5 in canter and capacity and a nice 9.0 in trot, after her 5 x ERDH mares


The first 3 stallions are Blue Hors St. Schufro / Blue Hors Zack and Blue Hors Romancier all 3 Inrernational Grand Prix stallions

<