<

Hoppe kåring i region 324-06-2024 - 21:23

Harrysmindes Kenya har været til sadelkåring

 

**Kenya has been to mare judging  and a riding test

Kenya og Gustav Meinertz havde en super dag, Kenya kåret i RDH med flotte karakter, se mere årgangunder 2021

 

**Kenya and Gustav Meinertz had a super day, Kenya grading RDH with great grades, see more under year 2021

<