****************************************************************
Her under kan i se og læse om vores 4 føl af årgang 2019, der er og kommer løbende billeder i galleri.
**Below can see and read about our four foals of the year 2019, there is and will be more photos in the gallery.

*********************************************************

Harrysmindes Franco
hingst/colt f. 26 marts
Til salg/For sale

*********************

Harrysmindes Franco 4 maj 2019
Harrysmindes Franco 4 maj 2019

Ædelt, langbenet, maskulint, hingsteføl med super type med et dejligt udtryk.

Føl efter præmiehingsten Blue Hors Fifty Cent der selv er efter Franziskus, han var Bundeschampion for 4-årige hingste i 2012. Blev i 2016 nummer to i Nürnberger Burg Pokal-finalen med sin rytter Ingrid Klimke. I 2017 har parret haft deres debut i Grand Prix med flere sejre til følge.

Fifty Cents hoppestamme er en præstationsstamme af format, elitehoppen Guinea, er mor tre medaljehopper, samt Galathea e. Picasso der gik S-military, Geneve e. Schwedengruss der gik international S-springning og Egelunds Ashley e. Akatschi der gik Prix St. Georges dressur. Bedstemoderen, elitehoppen Ginger, Hun er mor til den kårede hingst og materialprøvevinder Gagarin e. French Kiss, samt flere afkom der går i henholdsvis Østrig og USA. Desuden er hun bedstemor til den kårede hingst Fredensdals Fountain e. Fürstenball og Grand Prix-hesten Skovlunds Gamin G./Mikaela Lindh

Hoppestammen bag Tasandra er den tyske Trakehner stamme Der Schwindlerin, Tasandra stod på fløjen kåret i RDH i 2017, Oldemor Princess er oldefarmor til Blue Hors St Schufro og Mormor til Finest begge præmiehingste.

Morfar Elitehingsten og Præmiehingsten Tailormade Temptation var som 4års vinder af Dressurchampionatet, han er siden blevet B-Hest i Dressur og far til flere kåret sønner. Først kåret var Tomahawk, som blev solgt på auktion til den svimlende høje pris af 800.000,- Euro.

Forædlings procent 34,1 %
WFFS negativ

**Precious, long-legged, masculine, stallion of an exorbitant type with a nice expression.
Stallion by premium stallion Blue Hors Fifty Cent is itself after Franziskus, he was Bundeschampion for 4-year-old stallions in 2012. Was in 2016 second in Nürnberger Cup Finals with his rider Ingrid Klimke. In 2017 the couple had their debut in the Grand Prix with more victories to follow.

Fifty Cents damline is a performance strain of format, elite mare Guinea, the mother three medal mares and Galathea e. Picasso went S-military, Geneva e. Schwedengruss went international S-jumping and Egelunds Ashley e. Akatschi went Prix St. Georges dressage. The grandmother, elite mare Ginger She is the mother of the stallion and stallion performance test winner Gagarin e. French Kiss, and several offspring who go to Austria and the United States. She is also the grandmother of the stallion Fredensdals Fountain e. Fürstenball and Grand Prix horse Skovlunds Gamin G./Mikaela Lindh

Damline behind Tasandra the German Trakehner Der Schwindlerin, Tasandra stood on the wing graded in RDH in 2017, great-grandmother -Princess is great-grandmother to Blue Hors St Schufro and grandmother to Finest both premium stallions.

BLUE HORS
FIFTY CENT
DVH 1258
FRANZISKUS
(DE431310949808)
FIDERTANZ (DVH 878) FIDER-
MARK
REINE
FREUDE
ANTARA (DE333331061196) ALA-
BASTER
DONNERHALL
GIULIA
(208333DW0706667)
RDH
DONNER-
BALL (DE433330785100)
DESIREE
CALAIDA
GINGER (EBRDH 5255) MICHE-
LANGELO
GUINEA
ERDS
RDH
HARRYSMINDES
TASANDRA
(208333DW1200822)
TAILORMADE
TEMPTATION
(DVE 967)
TUSCHINSKI (DVH 1216) KRACK C
KALINJA
NORA (95.05156) HAARLEM
WIENY
DIANDRA
(DE331316647899)
DS
DAIDALOS
(DE331316996795)
DREAM OF
GLORY
ENJA
PRINCESS
(DE331313907195)
PRINCE
THATCH
XX
SULEIKA

********************************************************
Harrysmindes Davina
hoppe/filly f. 30 marts

*********************

Davina 4 maj 2019
Davina 4 maj 2019


Meget ædelt. langbenet, feminint med super udtryk
Hun bliver nok her...

Føl efter VERDENSMESTER for 6 års – Vinder guld til UVM 2018 for 6-års
Placeret som nr. 4 ved finalen i DRF’s dressurchampionat 2017
UVM-finalist for 5-årige 2017

D´Avie har super eksteriør, maskuline udtryk, ubegrænsede gangarter er D’avie indbegrebet af en moderne sportshest. D’avie imponerer med sin selvsikre fremtoning, som kommer til udtryk i hans stærke bagben og høje grad af elasticitet.

I 2017 blev D’avie placeret som nummer fire ved finalen i DRF’s dressurchampionat med bl.a. 9.0 for galop og kapacitet. Samme år deltog han også ved UVM for 5-årige i Ermelo, hvor han sluttede på en 6. plads. I 2018 var han suveræn verdensmester for 6-årige heste i Ermelo med en samlet score på 9,26 med 10 for galop, 9,8 for trav og 9,5 for kapacitet.

Hans fader, den nu afdøde Don Juan de Hus, var selv UVM-finalist for de 5-årige dressurheste i Verden i 2013. Don Juan de Hus er også fader til fløjhingstene D’Egalité og Don Royal samt UVM-vinderen, Don Martillo.

Morstammen tæller ikke mindre end 4 ERDH hopper i lige linie, flere top sportsheste bla. 2 A-Heste i Dressur - Harrysmindes De Matcho (2005) og Harrysmindes Darko (2010)
Se meget mere under tidligere avlshopper; Monique Ask.

Davina er/is WFFS fri/free

Forædlings procent på 51,5%

**Very noble. long legged, feminine with super expression

Filly after WORLD CHAMPION for six years - Winner gold to UVM 2018 for 6 years
Ranks no. 4 at the finals of the DRF dressage championships 2017
UVM-finalist for the 5-year-old 2017

D´Avie has super exterior, masculine expressions, unlimited gaits, D’avie is the epitome of a modern sports horse. D'avie impresses with its confident stance, as expressed in his strong hind legs and high degree of elasticity.

In 2017, D'avie ranked number four at the finals of the DRF dressage championships including 9.0 for canter and capacity. The same year he also participated at UVM for 5-year-olds in Ermelo, where he finished in sixth place. In 2018 he was a superb world champion for 6-year-old horses in Ermelo with a total score of 9.26 with 10 for canter, 9.8 for trot and 9.5 for capacity.

His father, the late Don Juan de Hus, was himself a UVM finalist for the 5-year-old dressage horses in the World in 2013. Don Juan de Hus is also the father of the D’Egalité and Don Royal wing stallions, Don Martillo, the UVM winner.

The dame line counts no less than 4 ERDH mares in straight line, several top sports horses, we have bred 2 A-Horses in Dressage on this dame line - Harrysmindes De Matcho (2005) and Harrysmindes Darko (2010)
See more under the previous broodmares; Monique Ask.D´AVIE
DVH
1200
DON JUAN DE HUS
(528003000809753)
JAZZ (DVH 726) COCKTAIL
CHARMANTE
VODORETTE (02.11435) KRACK C
NOVORETTE
LINDA (DE431315407601) LONDONDERRY
(DE331314405495)
LAURIES
CRUSADOR
XX
WINDSOR QUEEN
WINJA L H
(DE331313514892)
WALT DISNEY I
TRINIDAD
BRDH
Jakas
Magic
ESTEBAN
XX
(DVH 688)
PRINCE MAB
XX (DH 449)
TARGOWICE
XX
PRINCESS
MAB xx
GIDDY
SQUALLS XX
(EDH 3578)
TUMBLE WIND xx
PRINCESS
MODESTY XX
MALOU ASK
ERDH 3410
BLUE HORS
AGENT (DH 355)
ARGENTAN
WEINBRISE
CHANEL
(ERDH 2555)
FAIGTHER
MICHELLE
(ERDH 1898)
5.led MIMI
(ERDH 1589)

********************************************
Harrysmindes Florenzo
Hingst / Colt - Born 3 maj / may 2019
Til salg / For sale

*********************

Harrysmindes Florenzo 12 maj 2019
Harrysmindes Florenzo 12 maj 2019


Ædelt føl, langben og et godt udtryk, fyldt med præstationsblod.

Føllet er efter Blue Hors Fifty Cent, om ham kan i læse under Franco også årgang 2019.
Florenzo´s mor er egen avl Harrysmindes Zantana efter Blue Hors Zack om hende kan i læse under avlshopper.
På siden her vil vi fremhæve præstation på stammen bag dette føl.
Far linien på Fifty Cent, Franziskus, Fidertanz, Fidermark ALLE Grand Prix heste
Far linien på mor siden på Fifty Cent, Donnerball, Donnerhall, Donnerwetter ALLE Grand Prix heste
Hoppestammen på Fifty Cent er ligeledes ud over det sædvanlige mormor er EBRDH, hun er også mor til den kåret hingst DVH 686 Gagarin.
Oldemormor er ERDS og har fået sølv for afkom. I 4. led har hoppen Ghana fået guld for afkom, ud over dette er der et stort antal heste der gør/har gjort sig bemærket i sporten.

Hoppestammen på Florenzo
Zantana kåret i RDH, fik til stationsafprøvning flotte karakter, bla. 8,5 for galop og 9 for trav, herefter finder du hele 5 ERDH hopper, mormor var fløjhoppe, i mellemrunden som 4 års i dressur og i avlen har hun lavet 2 A-Heste i dressur, begge avlet her på stutteri. Oldemor har lavet 2 BRDH hopper, hvor den ene i dag er på vores stutteri (Jakas Magic, hun er B-Hest i dressur) 2 heste der har gået Grand Prix i USA, begge helbrødre til Florenzo´s mormor
Hingstene på hoppestammen bag Florenzo finder vi flere hingste der har gået international Grand Prix
Blue Hors Zack, Ferro, Jazz, Roemer og Cocktail.
Blue Hors Romancier A-Hest og startet international PSG/Inter I
Blue Hors Agent er A-hest i både spring og dressur, han har gået international PSG/Inter I

Med dette afkom tror vi på at der er en hest med en fremtid i top sporten.

** Noble foal, long legs and a good expression, full of performance blood.

The foal is by Blue Hors Fifty Cent, about him reading under Harrysmindes Franco also born in 2019.
Florenzo's mother is our own breeding Harrysmindes Zantana by Blue Hors Zack, about her, read under breeding mares.
On this page we will tell about the performance behind this foal.
Father line at Fifty Cent - Franziskus, Fidertanz, Fidermark ALL Grand Prix horses
Father line at the mother too Fifty Cent - Donnerball, Donnerhall, Donnerwetter ALL Grand Prix horses
Damline of Fifty Cent is also in the top. Grandmother is EBRDH, she is also the mother of the approved stallion DVH 686 Gagarin.
Grandmother is ERDS and has got silver for offspring. In the fourth part, the mare Ghana has got gold for offspring, in addition to this there is a large number of horses that do / have made themselves noticed in the sport.

Damline on Florenzo
Zantana graded RDH, got a nice character at station testing, among other things. 8.5 for canter and 9 for trot, after her you find the whole 5 ERDH mares, grandmother was in the top as 4 years and in the breeding she made 2 A-Horses in dressage, both bred on our stud. Grandmother has made 2 BRDH mares, one of which is at our stud (Jakas Magic, she is B-Horse in dressage) 2 horses who have gone Grand Prix in the US, both full brothers to Florenzo's grandmother
The stallions at dameline behind Florenzo we find several stallions who have gone international Grand Prix
Blue Hors Zack, Ferro, Jazz, Roemer and Cocktail.
Blue Hors Romancier A-Horse in dressage and started international PSG / Inter I
Blue Hors Agent is an A-horse in both jumping and dressage, he has gone international PSG / Inter I

With this offspring we believe that there is a horse with a future in the top sport.Blue Hors
Fifty Cent
DVH 1258
FRANZISKUS
DE431310949808
FIDERTANZ DVH 878 FIDER-
MARK
REINE
FREUDE
ANTARA DE333331061196 ALA-
BASTER
DESIREE
GIULIA
208333DW0706667
RDH
DONNER-
BALL DE433330785100
DONNERHALL
CALAIDA
GINGER EBRDH 5255 MICHE-
LANGELO
GUINEA
ERDS
RDH
Harrysmindes
Zantana
BLUE HORS
ZACK
DVE 943
ROUSSEAU
98.07418
OLYMPIC FERRO DVH 759
ZSUZSA
ORONA
96.00244
JAZZ DVH 726
KARONA
MONIQUE
ASK
ERDH 9703751
BLUE HORS
ROMANCIER
DVE 551
ROSENKAVALIER
FINALE
MALOU ASK
ERDH 3410
BLUE HORS AGENT
CHANEL ERDH
/ MICHELLE ERDH


HARRYSMINDES LADINA VENTER SIDST I MAJ FØL EFTER BLUE HORS ROCKEFELLER