I 2021 VENTER VI FØL EFTER FLERE RIGTIG SPÆNDENDE HINGSTE, NÅR HOPPERENE ER SCANNER DRÆGTIG 2. GANG, KOMMER DET HAR PÅ SIDEN
**IN 2021 WE EXPECT FOAL AFTER EXCITING STALLIONS, WHEN THE MARES ARE SCANNING PREGNANT 2. TIME IT WILL BE ON THE PAGE

******************************************
Harrysmindes Gaia

født / born 3/4 -2021

Ædelt højtstillet føl af særdeles godt type, dejligt udtryk, charme, tillidsfuld og fuld af humør

Hende vil vi lige se an, måske hun skal blive og indsættes i avlen

Gaia er efter Glamourdale.
Han var fløjhingst ved KWPN-kåringen i Holland i 2014.
Materialprøve:
Glamourdale var materialprøvevinder ved forårstesten i Ermelo, Holland i 2014.
Glamourdale sluttede testen med et samlet resultat på 85,5.
Glamourdale opnåede bl.a. følgende karakterer:
Skridt: 8,0
Trav: 8,5
Galop: 9,0
Elasticitet: 8,5
Kapacitet: 8
Ridelighed & temperament: 8,5
Konkurrenceresultater:
Glamourdale placerede sig som nr. 4 i PAVO Cup-finalen i 2016 med Benjamin Maljaars i sadlen.
Parret kvalificerede og placerede sig i samme år i UVM-finalen i Ermelo for 5 års dressurheste.

Glamourdale var i 2018 vinder af FEI´s UVM-finale for 7 års dressurheste med den unge og særdeles talentfulde engelske rytter Charlotte Fry i sadlen.
Parret havde i 2019 flere internationale sejre og placeringer i både Prix St-Georges og Intermediare I, samt en meget flot Grand Prix debut med en procentscore på over 77%.

Gaia er efter vores halvblodshoppe Jakas Magic, som er kåret med bronze - Magic er selv B-Hest i dressur, efter hende kommer der hele 4 ERDH hopper i lige linie - Præstationsstamme med mange A og B heste i dressur og enkelte i spring samt flere medaljehopper.
Harrysmindes De Matcho -A-Hest i dressur
Harrysmindes Darko - A-Hest i dressur
Jakas Deena kåret med bronze
Jakas Look UP - S-hest i dressur
Jakas Roana, bla. B - Hest i dressur, nr. 2 i unghestechampionatet 2005 og udtaget til UWM i Verden samme år.
Rubicon Ask A-Hest i dressur, GP i USA
Rasmus Ask B-Hest i dressur
Tristan Ask B-Hest i dressur og startede international 3* dressur i tyskland
Flere A og B hest samt højt kåret hoppe længere ude i stammen

**Noble foal of very good type, nice expression, charm, confident and full of mood

We will just see her develop, maybe she should stay and be put into breeding

Gaia is after Glamordale.
He was a wing stallion at the KWPN show in the Netherlands in 2014.
Material sample:
Glamourdale was the material sample winner at the spring test in Ermelo, the Netherlands in 2014.
Glamordale finished the test with an overall result of 85.5.
Glamourdale achieved i.a. the following grades:
walk: 8.0
Trot: 8.5
canter: 9.0
Elasticity: 8.5
Capacity: 8
Rideability & temperament: 8.5
Competition results:
Glamordale placed No. 4 in the 2016 PAVO Cup final
Qualified and placed in the same year in the UVM final in Ermelo for 5 years of dressage horses.

In 2018, Glamourdale won the FEI FEs UVM final for 7-year-old dressage horses
Had in 2019 several international victories and placements in both Prix St-Georges and Intermediare I, as well as a very nice Grand Prix debut with a percentage score of over 77%.

Gaia is after our half-blood mare Jakas Magic, graded with bronze medal - Magic is herself a B-Horse in dressage, after her there are 4 ERDH mares in a straight line - Performance dameline with many S, A and B horses in dressage, some in jumping and several mares graded with medal.
Harrysmindes De Matcho -A-Horse in dressage
Harrysmindes Darko - A-Horse in dressage
Jakas Deena graded with bronze
Jakas Look UP - S-horse in dressage
Jakas Roana, selected results, B - Horse in dressage, no. 2 in the young horse championship 2005 and selected for UWM in the World the same year.
Rubicon Ask A-Horse in dressage, GP in USA (S- Horse in US)
Rasmus Ask B-Horse in dressage
Tristan Ask B-Horse in dressage and started international 3 * dressage in Germany (S-Hors in DE)
Several A and B horses and a high-ranking mares further out in the pedigree

GLAMOURDALE (528003201104159) LORD
LEATHERDALE
(DE443430201303)
LORD LOXLEY

(DE343432171099)
LORD SINCLAIR
WELTLADY
FAIRLESS P

(DE341411098597)
FERRAGAMO
ALMA
THUJA
(00.09065)
NEGRO
(DVH 774)
FERRO (DVH 759)
FEWRIE
JASMIJN
(91.1574)
AHORN
CLEMENTINE
JAKAS MAGIC
BRDH
B-Hest i dressur
ESTEBAN XX
(DVH 688)
PRINCE MAB XX
(DH 449)
TARGOWICE XX
PRINCESS MAB XX
GIDDY SQUALLS XX
(EDH 3578)
TUMBLE WIND XX
PRINCESS MODESTY XX
MALOU ASK
(ERDH 3410)
BLUE HORS
AGENT
(DH 355)
ARGENTAN
WEINBRISE
CHANEL
(ERDH 2555)
FAIGTHER
MICHELLE (ERDH 1898)
**MIMI (ERDH 1589)

*****************************************
HARRYSMINDES SHEBA VENTER FØL EFTER PRÆMIEHINGSTEN BLUE HORS FORTRON DVH 1363
FORTRON VAR BÅDE PRÆMIEHINGST I TYSKE OLDENBURG OG I DANSK VARMBLOD
**HARRYSMINDES SHEBA EXPECT FOAL AFTER BLUE HORS FORTRON DVH 1363

BLUE HORS FORTRON
BLUE HORS FORTRON

**************************************
HARRYSMINDES LADINA VENTER IGEN I 2021 FØL EFTER DEN MEGET EFTERTRAGTET BLUE HORS KINGSTON
HARRYSMINDES LADINA EXPECT FOAL AFTER BLUE HORS KINGSTON

***************************************
HARRYSMINDES TASANDRA VENTER I 2021 FØL EFTER BLUE HORS KINGSTON, DENNE MATCH ER VI MEGET SPÆNDT PÅ, ØNSKER OS SÅ MEGET ET HOPPE FØL
** HARRYSMINDES TASANDRA EXPECT FOAL AFTER BLUE HORS KINGSTON, WE HOPE FOR A FILLY

*****************************************************************
HARRYSMINDES ZANTANA HAR PGA. DET SENE IFOLINGS TIDSPUNKT FÅR ILAGT SÆD EFTER 3 FORSKELLIGE HINGSTE FOR AT OPMÅ STØRRE SIKKERHED FOR EN DRÆGTIGHED, DERFOR MÅ VI VENTE MED AT FINDE UD AF HVEM DETTE FØL BLIVER EFTER, DE 3 MULIGE ER BLUE HORS MONTE CARLO, FARRELL ELLER KINGSTON - ZANTANA HAR FØRST TERMIN MEDIO JULI

**DUE TO THE LATE TIME, HARRYSMINDES ZANTANA HAS RECEIVED SEMEN AFTER 3 DIFFERENT STALLIONS TO GET GREATER SAFETY FOR A PREGNANCY, THEREFORE WE HAVE TO WAIT TO FIND OUT WHO ARE
THE 3 POSSIBLE ARE BLUE HORS MONTE CARLO, FARRELL OR KINGSTON - ZANTANA HAVE DEADLINE IN MIDDAY JULY

KINGSTON
KINGSTON
FARRELL
FARRELL
MONTE CARLO
MONTE CARLO