ÅRGANG 2021

**************************************
HARRYSMINDES KASINO
født 24 maj
hingst / Colt SOLD
til/To Pia Amstrup

Kasino 4/12-21
Kasino 4/12-21


Ædelt langbenet føl med dejligt udtryk

Vi har med glæde set at vi igen i år har fået et særdeles dejligt føl på Ladina, meget velgående i alle 3 gangarter.
Kasino er helbror til Kastello fra 2020 som bekendt blev nr. 2 til Blue Hors Følchampionatet i 2020 og efterfølgende solgt til Blue Hors på auktion til 18.000 euro

Kasino er efter Blue Hors Kingston
Han blev kåret i KWPN i 2018 og bestod samme år KWPN’s 50-dages prøve i Ermelo med et fremragende resultat, der sikrede ham en andenplads i dressur. Ved prøven opnåede han en samlet score på 85,5 point med følgende delkarakterer: Skridt (2x) 8,5. Trav (2x) 8,5. Galop (2x) 8,5. Smidighed 8,5. Holdning og balance 8,5. Ridelighed og arbejdsvilje 9. Anlæg som dressurhest 8,5.
Han opnåede hele 95,40 point ved DRFs championatskvalifikation med karakterne 9 for skridt, 9,2 for galop, 9,5 for ridelighed, 9,5 for kapacitet samt hele 10 for trav.

Hoppestammen er ligeledes meget spændende, dette er "Love Story stammen" fra det tyske Oldenburger Verband - Kasino´s mor er kåret med Bronze og fik over 800 point til sin rideprøve.
I denne hoppestamme er der et stort antal højt kåret hopper, internationale sports heste og over 35 kåret hingste

Kasino har deltaget på Blue Hors Føl championat hvor han blev nr 8 i finalen ud af 35 hingsteføl
Kasino var til følskue i Region 6, 62 hingsteføl var tilmeldt, han var blandt de 13 føl der deltog i finalen
Type/rammer: 8,5
Hoved/hals: 8,5
Skulder/manke: 8,0
Overlinie/bagpart: 7,5
For og baglemmer: 7,0
Skridt: 7,5
Trav: 8,0
Galop:7,5
Helhed 8,0

WFFS FRI/free
Forædlings procent 31,0%
Indavl 5 generationer 0,78%

****Kasino is by Blue Hors Kingston, In 2020 Kingston have his first foal in Denmark, but Kingston having his first foal in 2019, many high-quality and foals for topauktionspriser.

Kingston was elected in 2018 and passed the 50-day test in Ermelo:
Kingston is an honest and reliable stallion with a lot of momentum and a very good attitude. The stallion is very willing and welcoming the rider's aides. The walk are clean, active and spacious. In the trot, the stallion has good mechanics and spaciousness with active, engaging hind legs and bearing. The canter is powerful, up-hill, spacious and well-worn. Kingston moves with great agility and extremely good attitude and balance. As a dressage horse, Kingston has a great deal of talent and gives his rider a good feeling.

Kingstion became No. 2 in dressage and on the test he achieved a total score of 85.5 points with the following partial grades: Walk (2x) 8.5. Trot (2x) 8.5. Canter (2x) 8.5. suppleness
8.5. Attitude and balance 8.5. Reliability and willingness to work 9. future as a dressage horse 8.5.

Damline is also very exciting, this is the "Love Story" dameline from the German Oldenburg Verband - Kasino's mother is awarded with Bronze and got over 800 points at her riding test.
In this dameline there are a large number of highly grading mares, international sports horses and over 35 stallions with licensing

Kasino has participated in the Blue Hors Foal championship where he was No. 8 in the final out of 35 colts
Kasino was at the foal show in DV Region 6, 62 foals were registered, he was among the 13 foals that participated in the final
Type / frame: 8.5
Head / neck: 8.5
Shoulder / Mane: 8.0
Topline / back part: 7.5
Front and rear limbs: 7.0
Walkt: 7.5
Trot: 8.0
Canter: 7.5
Overall 8.0

BLUE HORS
KINGSTON
DVH 1350
GLOCK'S
TOTO JR.
DE431316919011
TOTILAS
00.06174
GRIBALDI
LOMINKA
DESPERADA
DE431316739707
DESPERADOS
REGENTIN
ARINA
528003 05.03036
TURBO MAGIC
00.01606
CABOCHON
KORENDA B
SARINA
99.03060
FLEMMINGH
CARLIANE
BRDH
HARRYSMINDES
LADINA

208333DW0900899
DANCIER
DE431310052502
DE NIRO
DE331310590093
DONNERHALL
ALICANTE
LACARNA
DE331314506697
LANCIER
ESPINA
RDH
VERBAND PRÆMIE
LAGUNA II
DE333330323694
FREIHERR
DE333330054176
FURIOSO II
ALMENTANNE
LAGUNA
DE333330311185
GOLDLOEWE
LAGUNE
Staatsprämie

******************************************
Harrysmindes Gaia
født / born April 3 -2021

Gaia januar 2022
Gaia januar 2022

Ædelt højtstillet føl af særdeles godt type, dejligt udtryk, charme, tillidsfuld og fuld af humør

Hende vil vi lige se an, måske hun skal blive og indsættes i avlen

Gaia er efter Glamourdale.
Han var fløjhingst ved KWPN-kåringen i Holland i 2014.
Materialprøve:
Glamourdale var materialprøvevinder ved forårstesten i Ermelo, Holland i 2014.
Glamourdale sluttede testen med et samlet resultat på 85,5.
Glamourdale opnåede bl.a. følgende karakterer:
Skridt: 8,0
Trav: 8,5
Galop: 9,0
Elasticitet: 8,5
Kapacitet: 8
Ridelighed & temperament: 8,5
Konkurrenceresultater:
Glamourdale placerede sig som nr. 4 i PAVO Cup-finalen i 2016 med Benjamin Maljaars i sadlen.
Parret kvalificerede og placerede sig i samme år i UVM-finalen i Ermelo for 5 års dressurheste.

Glamourdale var i 2018 vinder af FEI´s UVM-finale for 7 års dressurheste med den unge og særdeles talentfulde engelske rytter Charlotte Fry i sadlen.
Parret havde i 2019 flere internationale sejre og placeringer i både Prix St-Georges og Intermediare I, samt en meget flot Grand Prix debut med en procentscore på over 77%.
2021 i Hagen CDI4* FEI Grand Prix Special placeret som nr. 5 med flotte 76,468 %

Gaia er efter vores halvblodshoppe Jakas Magic, som er kåret med bronze - Magic er selv B-Hest i dressur, efter hende kommer der hele 4 ERDH hopper i lige linie - Præstationsstamme med mange A og B heste i dressur og enkelte i spring samt flere medaljehopper.
Harrysmindes De Matcho -A-Hest i dressur
Harrysmindes Darko - A-Hest i dressur
Jakas Deena kåret med bronze
Jakas Look UP - S-hest i dressur
Jakas Roana, bla. B - Hest i dressur, nr. 2 i unghestechampionatet 2005 og udtaget til UWM i Verden samme år.
Rubicon Ask A-Hest i dressur, GP i USA
Rasmus Ask B-Hest i dressur
Tristan Ask B-Hest i dressur og startede international 3* dressur i tyskland
Flere A og B hest samt højt kåret hoppe længere ude i stammen

N/N: WFFS - ikke bærer
Forædlingsprocent 43,7%
Indavl på 5 genrationer O%

**Noble foal of very good type, nice expression, charm, confident and full of mood

We will just see her develop, maybe she should stay and be put into breeding

Gaia is after Glamordale.
He was a wing stallion at the KWPN show in the Netherlands in 2014.
Material sample:
Glamourdale was the material sample winner at the spring test in Ermelo, the Netherlands in 2014.
Glamordale finished the test with an overall result of 85.5.
Glamourdale achieved i.a. the following grades:
walk: 8.0
Trot: 8.5
canter: 9.0
Elasticity: 8.5
Capacity: 8
Rideability & temperament: 8.5
Competition results:
Glamordale placed No. 4 in the 2016 PAVO Cup final
Qualified and placed in the same year in the UVM final in Ermelo for 5 years of dressage horses.

In 2018, Glamourdale won the FEI FEs UVM final for 7-year-old dressage horses
Had in 2019 several international victories and placements in both Prix St-Georges and Intermediare I, as well as a very nice Grand Prix debut with a percentage score of over 77%.
2021 in Hagen CDI4* FEI Grand Prix Special no. 5 with nice 76,468%

Gaia is after our half-blood mare Jakas Magic, graded with bronze medal - Magic is herself a B-Horse in dressage, after her there are 4 ERDH mares in a straight line - Performance dameline with many S, A and B horses in dressage, some in jumping and several mares graded with medal.
Harrysmindes De Matcho -A-Horse in dressage
Harrysmindes Darko - A-Horse in dressage
Jakas Deena graded with bronze
Jakas Look UP - S-horse in dressage
Jakas Roana, selected results, B - Horse in dressage, no. 2 in the young horse championship 2005 and selected for UWM in the World the same year.
Rubicon Ask A-Horse in dressage, GP in USA (S- Horse in US)
Rasmus Ask B-Horse in dressage
Tristan Ask B-Horse in dressage and started international 3 * dressage in Germany (S-Hors in DE)
Several A and B horses and a high-ranking mares further out in the pedigree

N / N: WFFS - not carrier
Thoroughbred 43.7%
Inbreeding 5 generations 0%

GLAMOURDALE

528003201104159
LORD
LEATHERDALE
DE443430201303
LORD LOXLEY

DE343432171099
LORD SINCLAIR
WELTLADY
FAIRLESS P

DE341411098597
FERRAGAMO
ALMA
THUJA
00.09065
NEGRO
DVH 774
FERRO DVH 759
FEWRIE
JASMIJN
91.1574
AHORN
CLEMENTINE
JAKAS MAGIC
BRDH
B-Hest i dressur
ESTEBAN XX
DVH 688
PRINCE MAB XX
DH 449
TARGOWICE XX
PRINCESS MAB XX
GIDDY SQUALLS XX
EDH 3578
TUMBLE WIND XX
PRINCESS MODESTY XX
MALOU ASK
ERDH 3410
BLUE HORS
AGENT
(DH 355)
ARGENTAN
WEINBRISE
CHANEL
ERDH 2555
FAIGTHER
MICHELLE ERDH 1898
**MIMI ERDH 1589
***RDH KAMMA

***************************************
HARRYSMINDES KENYA
HOPPE/FILLY
født/born 24 juli/july

Januar 2022
Januar 2022

Ædelt hoppeføl af særdeles god type, hun er langbenet, super godt udtryk og rigtig dejligt sind. det bevægelse vi har set minder hun rigtig meget om store bror Esto

Kenya er efter Blue Hors Kingston som i 2020 havde sin 1. føl årgang i Danmark men Kingston have 1. føl årgang i 2019, mange af høj kvalitet og med føl til topauktionspriser.

Kingston er kåret i 2018 og bestod 50-dages prøven i Ermelo, Udtagelse:
Kingston er en ærlig og pålidelig hingst med meget fremdrift og med en særdeles god indstilling. Hingsten er meget arbejdsvillig og tager godt imod rytterens hjælpere. Skridten er rentaktet, aktiv og rummelig. I trav har hingsten god mekanik og rummelighed med aktive, indundergribende bagben og bæring. Galoppen er kraftfuld, op-ad-bakke, rummelig og med god bæring. Kingston bevæger sig med meget stor smidighed og særdeles god holdning og balance. Som dressurhest har Kingston meget til særdeles meget talent og giver sin rytter en god følelse.

Kingstion blev nr 2 i dressur og ved prøven opnåede han en samlet score på 85,5 point med følgende delkarakterer: Skridt (2x) 8,5. Trav (2x) 8,5. Galop (2x) 8,5. Smidighed 8,5. Holdning og balance 8,5. Ridelighed og arbejdsvilje 9. Anlæg som dressurhest 8,5.

Hoppestammen på føllet:
Zantana kåret i RDH, fik til stationsafprøvning flotte karakter, bla. 8,5 for galop og 9 for trav, herefter finder du hele 5 ERDH hopper, mormor var fløjhoppe, i mellemrunden som 4 års i dressur og i avlen har hun lavet 2 A-Heste i dressur, begge avlet her på stutteri. Oldemor har lavet 2 BRDH hopper, hvor den ene i dag er på vores stutteri (Jakas Magic, hun er B-Hest i dressur) 2 heste der har gået Grand Prix i USA, begge helbrødre til Florenzo´s mormor
Hingstene på hoppestammen bag føllet finder vi flere hingste der har gået international Grand Prix
Blue Hors Zack, Ferro, Jazz, Roemer og Cocktail.
Blue Hors Romancier A-Hest og startet international PSG/Inter I
Blue Hors Agent er A-hest i både spring og dressur, han har gået international PSG/Inter I

WFFS FRI/FREE
Indavls procent på 5 generationer/inbreeding for 5 generations 0,20 %
Forædlingsprocent/**Thoroughbred 24,9%

Kenya is by, Kingston was elected in 2018 and passed the 50-day test in Ermelo:
Kingston is an honest and reliable stallion with a lot of momentum and a very good attitude. The stallion is very willing and welcoming the rider's aides. The walk are clean, active and spacious. In the trot, the stallion has good mechanics and spaciousness with active, engaging hind legs and bearing. The canter is powerful, up-hill, spacious and well-worn. Kingston moves with great agility and extremely good attitude and balance. As a dressage horse, Kingston has a great deal of talent and gives his rider a good feeling.

Kingstion became No. 2 in dressage and on the test he achieved a total score of 85.5 points with the following partial grades: Walk (2x) 8.5. Trot (2x) 8.5. Canter (2x) 8.5. suppleness
8.5. Attitude and balance 8.5. Reliability and willingness to work 9. future as a dressage horse 8.5.
Dameline:
Zantana graded RDH, got a nice character at station testing, among other things. 8.5 for canter and 9 for trot, after her you find the whole 5 ERDH mares, grandmother was in the top as 4 years and in the breeding she made 2 A-Horses in dressage, both bred on our stud. Grandmother has made 2 BRDH mares, one of which is at our stud (Jakas Magic, she is B-Horse in dressage) 2 horses who have gone Grand Prix in the US, both full brothers to Florenzo's grandmother
The stallions at dameline behind the foal we find several stallions who have gone international Grand Prix
Blue Hors Zack, Ferro, Jazz, Roemer and Cocktail.
Blue Hors Romancier A-Horse in dressage and started international PSG / Inter I
Blue Hors Agent is an A-horse in both jumping and dressage, he has startet international PSG / Inter I

DVH 1350
BLUE HORS
KINGSTON
GLOCK'S TOTO JR. DE431316919011 TOTILAS
00.06174
GRIBALDI
LOMINKA
DESPERADA DE431316739707 DESPERADOS
REGENTIN
ARINA
528003 05.03036
TURBO MAGIC
00.01606
CABOCHON
KORENDA B
SARINA
99.03060
FLEMMINGH
CARLIANE
HARRYSMINDES
ZANTANA
208333DW1401266
RDH
BLUE HORS
ZACK
DVE 943
ROUSSEAU
98.07418
FERRO
ZSUZSA
ORONA
96.00244
JAZZ
KARONA
MONIQUE ASK
ERDH
9703751
BLUE HORS
ROMANCIER
DVE 551
ROSENKAVALIER
FINALE
MALOU ASK
ERDH 3410
BLUE HORS AGENT
CHANEL ERDH
**MICHELLE ERDH
*** MIMI ERDH
**** KAMMA RDH

******************************************

HARRYSMINDES KASANDRA
Born maj 16 - 2021
hoppe / filly -Død/Dead 30/6 -21

Kasandra
Kasandra


Hoppeføl / filly -Hende mistede vi desværre til tarmslyng :O(

Ædelt velrejst føl af super type, dejligt udtryk og masser af selvtillid - Hun bliver foreløbig hos os.

Kasandra er efter Blue Hors Kingston
Han blev kåret i KWPN i 2018 og bestod samme år KWPN’s 50-dages prøve i Ermelo med et fremragende resultat, der sikrede ham en andenplads i dressur. Ved prøven opnåede han en samlet score på 85,5 point med følgende delkarakterer: Skridt (2x) 8,5. Trav (2x) 8,5. Galop (2x) 8,5. Smidighed 8,5. Holdning og balance 8,5. Ridelighed og arbejdsvilje 9. Anlæg som dressurhest 8,5.
Han opnåede hele 95,40 point ved DRFs championatskvalifikation med karakterne 9 for skridt, 9,2 for galop, 9,5 for ridelighed, 9,5 for kapacitet samt hele 10 for trav.

Hoppestammen bag er den tyske Trakehner stamme Der Schwindlerin, Kasandras mor Tasandra stod på fløjen kåret i RDH i 2017, Oldemor Princess er oldefarmor til Blue Hors St Schufro og Mormor til Finest begge præmiehingste.

Morfar Elitehingsten og Præmiehingsten Tailormade Temptation var som 4års vinder af Dressurchampionatet, han er siden blevet B-Hest i Dressur og far til flere kåret sønner. Først kåret var Tomahawk, som blev solgt på auktion til den svimlende høje pris af 800.000,- Euro.

Indavl på 5. generationer 0,39%
Forædlings procent 36,8%
N/N: WFFS - ikke bærer


***Noble, well-set foa,l super type with nice expression and plenty of confidence

**Kasandra is after Blue Hors Kingston
He was approved by KWPN in 2018 and the same year passed KWPN's 50-day test in Ermelo with an excellent result that secured him a second place in dressage.
At the test, he achieved a total score of 85.5 points with the following sub-grades: Walk (2x) 8.5. Trot (2x) 8.5. Canter (2x) 8.5. Suppleness 8.5. Attitude and balance 8.5. Rideability and willingness to work 9. Talent as a dressage horse 8.5.
He achieved a full 95.40 points at DRF's championship qualification with the grades 9 for walk, 9.2 for canter, 9.5 for rideability, 9.5 for capacity and a full 10 for trot.

Damline behind is from the German Trakehner Der Schwindlerin, Kasandras mom Tasandra stood on the wing graded in RDH in 2017, great-grandmother -Princess is great-grandmother to Blue Hors St Schufro and grandmother to Finest both premium stallions.

Inbreeding in 5th generations 0.39%
thoroughbred 36.8%
N / N: WFFS - not carrier


BLUE HORS
KINGSTON
DVH 1350
GLOCK'S
TOTO JR.
DE431316919011
TOTILAS
00.06174
GRIBALDI
LOMINKA
DESPERADA

DE431316739707
DESPERADOS
REGENTIN
ARINA
528003 05.03036
TURBO MAGIC
00.01606
CABOCHON
KORENDA B
SARINA
99.03060
FLEMMINGH
CARLIANE
RDH
HARRYSMINDES

TASANDRA
TAILORMADE
TEMPTATION
DVE 967
TUSCHINSKI
DVH 1216
KRACK C
KALINJA
NORA
95.05156
HAARLEM
WIENY
DIANDRA
DE331316647899
DAIDALOS
DE 331316996795
DREAM OF GLORY
ENJA
PRINCESS
DE331313907195
PRINCE THATCH XX
SULEIKA

*****************************************
HARRYSMINDES FERNANDO
FØDT/BORN APRIL 8 2021
Aflivet / dead june 11 2021- Han kom desværre aldring op at stå på bagbene, de blev ved at være bløde og koden ramte næsten jorden, han bliver senere undersøgt af specialist - hvorfor forblev han blød.

Fernando og Sheba april 2021
Fernando og Sheba april 2021

Hingsteføl / colt

Stort føl af ret god type, super godt udtryk og et dejligt temperament

Fernando er efter præmiehingsten
Blue Hors Fortron DVH 1363, der var Præmiehingst
Oldenburg Vverband i 2019
Præmiehingst i Dansk Varmblod 2020
Fortron har Bestået 35-dages test 2020 på Tørring Ridecenter med 785,5 p. i dressur og
Bestået 3-dages test i Münster-Handorf 2021 med 7,85 i dressur

Fortrons far For Romance II var selv præmiehingst, og er ud af en meget præstationsstærk familie. Hans helbror, den tidligere fløjhingst For Romance I, går Grand Prix og blev udnævnt som årets dressurhest i oldenburgerforbundet og hædret med VTV-prisen i 2019
Fortrons hoppestamme har igennem generationer leveret S-konkurrenceheste, der primært har gjort sig gældende i springsporten. Fortrons mor Down Under har selv gået M-dressur. I hoppestammen finder man også kårede hingste som Don De Niro, Dream On, Sanletto, Royal Rhythmik m.fl.

Hoppestammen er ud af vores Elitehoppe linie, efter Fernando´s mor kommer der hele 5 ERDH hopper i lige linie - Præstationsstamme med mange A og B heste i dressur og enkelte i spring samt flere medaljehopper.
Harrysmindes De Matcho -A-Hest i dressur
Harrysmindes Darko - A-Hest i dressur
Jakas Deena kåret med bronze
Jakas Look UP - S-hest i dressur
Jakas Roana, bla. B - Hest i dressur, nr. 2 i unghestechampionatet 2005 og udtaget til UWM i Verden samme år.
Rubicon Ask A-Hest i dressur, GP i USA
Rasmus Ask B-Hest i dressur
Tristan Ask B-Hest i dressur og startede international 3* dressur i tyskland
Flere A og B hest samt højt kåret hoppe længere ude i stammen

Forædlings /thoroughbred 24,1 %
N/N: WFFS - ikke bærer

**Large foal of quite good type, super good expression and a nice temperament

Fernando is by the stallion
Blue Hors Fortron DVH 1363, which was a premium stallion in the
Oldenburg Verband in 2019
Premium stallion in Danish Warmblood 2020
Fortron has Passed the 35-day test 2020 at Tørring Ridecenter with 785.5 points in dressage and
Passed 3-day test in Münster-Handorf 2021 with 7.85 in dressage

Fortron's father For Romance II was himself a premium stallion, and is out of a very high-performing family. His full brother, the former wing stallion For Romance I, starts Grand Prix and was named dressage horse of the year in the Oldenburg Association and honored with the VTV award in 2019
Fortrons dam line has for generations supplied S-competition horses which have primarily been encountered in show jumping. Fortron's mother Down Under has started M-dressage herself. In the dame line you will also find selected stallions such as Don De Niro, Dream On, Sanletto, Royal Rhythmik and others.

The dameline is out of our Elite dameline after Fernando´s mother there are 5 ERDH mares in a straight line - Performance dameline with many S, A and B horses in dressage, some in jumping and several mares graded with medal.
Harrysmindes De Matcho -A-Horse in dressage
Harrysmindes Darko - A-Horse in dressage
Jakas Deena graded with bronze
Jakas Look UP - S-horse in dressage
Jakas Roana, selected results, B - Horse in dressage, no. 2 in the young horse championship 2005 and selected for UWM in the World the same year.
Rubicon Ask A-Horse in dressage, GP in USA (S- Horse in US)
Rasmus Ask B-Horse in dressage
Tristan Ask B-Horse in dressage and started international 3 * dressage in Germany (S-Hors in DE)
Several A and B horses and a high-ranking mares further out in the pedigree


BLUE HORS
FORTRON
DVH 1363
FOR ROMANCE II
DVH 1239
FÜRST ROMANCIER
DE433331650604
FÜRST HEINRICH
RONJA
GESINA
DE433331530505
SIR DONNERHALL I
GESINE
DOWN UNDER

DE431310649211
DESPERADOS DE431310351301 DE NIRO
WIE MUSIK
WONDERGIRL DE433330449204 WOLKEN-HIT
PRIMADONNA
HARRYSMINDES
SHEBA
RDS
SORELDO
DVH 1056
SORENTO
DE433330248102
SANDRO HIT
DEIN LIEBLING
SERING
99.08766
RONALDO
NARCIS
MONIQUE ASK
ERDH 9703751
BLUE HORS ROMANCIER
DVE 551
ROSENKAVALIER
FINALE
MALOU ASK
ERDH 3410
BLUE HORS AGENT
CHANEL ERDH 2555
**MICHELLE
ERDH 1898
***MIMI ERDH 1589
****RDH KAMMA