Til føl årgangen 2022 venter vi føl efter disse spændende hingste.
** Foal year 2022 - we have chosen these exciting stallions.
***************************************

Jakas Magic venter i 2022 føl efter den meget spændende hingst Kjento fra Van Olst Horses
Kjento aflagde i efteråret 2018 sin test i Ermelo, Holland og afsluttede testen med et samlet resultat på i alt 90 point.
Kjento opnåede bl.a. følgende karakterer ved testen.
Skridt: 8,5
Trav: 9,0
Galop: 9,5
Kapacitet: 9,0
Ridelighed: 9,0
Balance & holdning: 9,0
Kjento blev i 2021 verdens mester for 6 års heste
Termin primo april 2022

**Jakas Magic expects foals from the very exciting stallion Kjento from Van Olst Horses
In the autumn of 2018, Kjento took its test in Ermelo, the Netherlands and finished the test with a total result of a total of 90 points.
Kjento achieved i.a. following grades on the test.
Walk: 8.5
Trot: 9.0
Canter: 9.5
Capacity: 9.0
Rideability: 9.0
Balance & Attitude: 9.0
In 2021, Kjento became world champion for 6-year-old horses
Forward beginning of April 2022

***************************************************************
Harrysmindes Sheba venter sidst i april føl efter top hingsten Glamourdale fra Van Olst Horses, vi er meget tilfredse med hoppeføllet Gaia fra i år (lavet på Jakas Magic) Derfor ville vi prøve ham på Sheba, de hopper er familie i det at Sheba´s mormor er mor til Magic
Glamourdale vandt UWM for 7 års heste i 2018, han er nu uddannet til GP og har her opnået flotte resultater.

**Harrysmindes Sheba expects in the end of April foal after the top stallion Glamourdale from Van Olst Horses, we are very happy with the filly Gaia from this year (made on Jakas Magic) Therefore we would try him on Sheba, the mares are family, Sheba´s grandmother is mother of Magic
Glamourdale won UWM for 7 years of horses in 2018, he is now trained for GP and has achieved great results here

***********************************************************
Harrysmindes Tasandra venter medio maj føl efter Blue Hors Kingston, Vi var ret glade for Kasandra i år som vi desværre mistede til tarmslyng
Kingston har i alle årgange leveret mange top føl og vi har selv fået føl efter ham som vi er meget tilfredse med og spår de har en ret spændende fremtid for sig
Kingston selv har gået både super materialprøve i Holland og startet championat i Danmark med bla 10 i trav og flere gange 9,0 og 9,5

**Harrysmindes Tasandra expects mid-May foal after Blue Hors Kingston, We were quite happy for Kasandra this year as we unfortunately died in June
Kingston has in all years delivered many top foals and we have got foals from him which we are very happy with and predict they have a pretty exciting future ahead.
Kingston himself has taken both super material tests in the Netherlands and started championships in Denmark with 10 in trot and several times 9.0 and 9.5

*************************************************************************************
3 føl venter vi i årgang 2022 / ** We expect 3 foals in 2022
*************************************************************************************