ÅRGANG 2022

*************************************************
HARRYSMINDES GEO **** Til salg/For sale

HARRYSMINDES GEO
HARRYSMINDES GEO

Vallak / Gelding - født 26 april/born april 26

Ædelt føl af særdeles godt type, langbenet med godt hingste udtryk

Han er ud af spændende afstamning med meget præstation på både mor og far side

Indavl: 0,0 % 5.generationer
Forædlings procent: 24,7 %
N/N: FFS - ikke bærer


Geo er 2. generation efter vores stamhoppe ERDH Monique Ask, en hoppestamme som tæller yderlige 4 ERDH hopper i lige linie efter Monique.
I denne hoppestamme er der mange medaljehopper, A og B - Heste i dressur og B- Heste i spring.
Fra vores egen avl er det bla. de 2 A-Heste De Matcho fra 2005 og Darko fra 2010, Sheba som er mor til Geo, hendes 1. afkom vandt 1. start i LA2 som 5 års med over 73% inden en alvorlig seneskade desværre satte en stopper for ham.
Zantana som er søster til Sheba er mor til Harrysmindes Esto som vandt 3 års championatet på Blue Hors i 2021 og har som 4 års været ude og kikke på "fremmed" baner i nogle LC klasser og har vundet og blevet nr 2 i alle starter med op til 75 % - Så er et det en fremtidig ridehest med top præstation du kikker efter er han et meget godt bud.

Geo er efter Glamourdale.
GULD TIL VM I HERNING I GPS OG KÜR
sølv i holdkonkurrensen
Han var fløjhingst ved KWPN-kåringen i Holland i 2014.
Materialprøve:
Glamourdale var materialprøvevinder ved forårstesten i Ermelo, Holland i 2014.
Glamourdale sluttede testen med et samlet resultat på 85,5.
Glamourdale opnåede bl.a. følgende karakterer:
Skridt: 8,0
Trav: 8,5
Galop: 9,0
Elasticitet: 8,5
Kapacitet: 8
Ridelighed & temperament: 8,5
Konkurrenceresultater:
Glamourdale placerede sig som nr. 4 i PAVO Cup-finalen i 2016 med Benjamin Maljaars i sadlen.
Parret kvalificerede og placerede sig i samme år i UVM-finalen i Ermelo for 5 års dressurheste.

Glamourdale var i 2018 vinder af FEI´s UVM-finale for 7 års dressurheste med den unge og særdeles talentfulde engelske rytter Charlotte Fry i sadlen.
Parret havde i 2019 flere internationale sejre og placeringer i både Prix St-Georges og Intermediare I, samt en meget flot Grand Prix debut med en procentscore på over 77%.
2021 i Hagen CDI4* FEI Grand Prix Special placeret som nr. 5 med flotte 76,468 % og har siden vunder flere Grand Prix klasser med Charlotte Fry.


**Noble gelding, very good type, long-legged with good stallion expression

He is out of exciting pedigree with a lot of performans on both father and mother side

Geo is the 2nd generation after our first breeding mare ERDH Monique Ask, dameline which counts another 4 ERDH mares in a straight line after Monique.
In this dameline there are many medal mares, A and B - Horses in dressage and B- Horses in jumping.
From our own breeding it is blah. the 2 A-Horses De Matcho from 2005 and Darko from 2010, Sheba who is the mother of Geo, her 1st offspring won the 1st start in LA2 as a 5 year old with over 73% before a serious tendon injury unfortunately put a stop to him.
Zantana who is the sister of Sheba is the mother of Harrysmindes Esto who won the 3 year championship at Blue Hors in 2021 and has as a 4 year old been out and watched "foreign" dressage courses in some LC classes and has won and become No. 2 in all starts with up to 75% - If it's a future riding horse with top performance you are looking for he is one you should see

Geo is after Glamordale.
GOLD AT WORLD CHAMPIONSHIPS IN HERNING IN GPS AND FREESTYLE
silver in the team competition
He was a wing stallion at the KWPN show in the Netherlands in 2014.
Material sample:
Glamourdale was the material sample winner at the spring test in Ermelo, the Netherlands in 2014.
Glamordale finished the test with an overall result of 85.5.
Glamourdale achieved i.a. the following grades:
walk: 8.0
Trot: 8.5
canter: 9.0
Elasticity: 8.5
Capacity: 8
Rideability & temperament: 8.5
Competition results:
Glamordale placed No. 4 in the 2016 PAVO Cup final
Qualified and placed in the same year in the UVM final in Ermelo for 5 years of dressage horses.

In 2018, Glamourdale won the FEI FEs UVM final for 7-year-old dressage horses
Had in 2019 several international victories and placements in both Prix St-Georges and Intermediare I, as well as a very nice Grand Prix debut with a percentage score of over 77%.
2021 in Hagen CDI4* FEI Grand Prix Special no. 5 with nice 76,468% and has since won several Grand Prix classes with Charlotte Fry.

GLAMOUR-
DALE
528003201104159
LORD
LEATHERDALE

DE443430201303
LORD LOXLEY

DE343432171099
LORD SINCLAIR
WELTLADY
FAIRLESS P
DE341411098597
FERRAGAMO
ALMA
THUJA
00.09065
NEGRO
DVH 774
FERRO DVH 759
FEWRIE
JASMIJN
91.1574
AHORN
CLEMENTINE
HARRYSMINDES
SHEBA
208333DW1100616
RDS
SORELDO
DVH 1056
SORENTO
DE433330248102
SANDRO HIT DVH 872
DEIN LIEBLING
SERING
99.08766
RONALDO
NARCIS
MONIQUE ASK
9703751
ERDH
BLUE HORS
ROMANCIER
DVE 351
ROSENKAVALIER
FINALE
MALOU ASK
ERDH 3410
BLUE HORS AGENT DH 355
MMMM:CHANEL ERDH
2555
MMMMM:MICHELLE ERDH 1898
MMMMMM:MIMI ERDH
1589
MMMMMMM:KAMMA RDH 1150
MMMMMMMM:BIRTHE OL 5733

*******************************
HARRYSMINDES KIA
hoppe/filly
født 20 maj ** born may 20

Kia fra Blue Hors Følchampionatet
Kia fra Blue Hors Følchampionatet

Ædelt velrejst føl af super type, dejligt feminint udtryk, dejlig tillidsfuld

Kia er efter Blue Hors Kingston
Han blev kåret i KWPN i 2018 og bestod samme år KWPN’s 50-dages prøve i Ermelo med et fremragende resultat, der sikrede ham en andenplads i dressur. Ved prøven opnåede han en samlet score på 85,5 point med følgende delkarakterer: Skridt (2x) 8,5. Trav (2x) 8,5. Galop (2x) 8,5. Smidighed 8,5. Holdning og balance 8,5. Ridelighed og arbejdsvilje 9. Anlæg som dressurhest 8,5.
Han opnåede hele 95,40 point ved DRFs championatskvalifikation med karakterne 9 for skridt, 9,2 for galop, 9,5 for ridelighed, 9,5 for kapacitet samt hele 10 for trav.

Hoppestammen bag er den tyske Trakehner stamme Der Schwindlerin, Kasandras mor Tasandra stod på fløjen kåret i RDH i 2017, Oldemor Princess er oldefarmor til Blue Hors St Schufro og Mormor til Finest begge præmiehingste.

Morfar Elitehingsten og Præmiehingsten Tailormade Temptation var som 4års vinder af Dressurchampionatet, han er siden blevet B-Hest i Dressur og far til flere kåret sønner. Først kåret var Tomahawk, som blev solgt på auktion til den svimlende høje pris af 800.000,- Euro.

Indavl på 5. generationer 0,39%
Forædlings procent 36,8%
N/N: FFS - ikke bærer


***Noble foal of super type, nice feminine expression, nice confident

**Kia is by Blue Hors Kingston
He was approved by KWPN in 2018 and the same year passed KWPN's 50-day test in Ermelo with an excellent result that secured him a second place in dressage.
At the test, he achieved a total score of 85.5 points with the following sub-grades: Walk (2x) 8.5. Trot (2x) 8.5. Canter (2x) 8.5. Suppleness 8.5. Attitude and balance 8.5. Rideability and willingness to work 9. Talent as a dressage horse 8.5.
He achieved a full 95.40 points at DRF's championship qualification with the grades 9 for walk, 9.2 for canter, 9.5 for rideability, 9.5 for capacity and a full 10 for trot.

Damline behind is from the German Trakehner Der Schwindlerin, Kasandras mom Tasandra stood on the wing graded in RDH in 2017, great-grandmother -Princess is great-grandmother to Blue Hors St Schufro and grandmother to Finest both premium stallions.

Inbreeding in 5th generations 0.39%
thoroughbred 36.8%
N / N: FFS - not carrier


BLUE HORS
KINGSTON
DVH 1350
GLOCK'S
TOTO JR.
DE431316919011
TOTILAS
00.06174
GRIBALDI
LOMINKA
DESPERADA

DE431316739707
DESPERADOS
REGENTIN
ARINA
528003 05.03036
TURBO MAGIC
00.01606
CABOCHON
KORENDA B
SARINA
99.03060
FLEMMINGH
CARLIANE
HARRYSMINDES
TASANDRA

208333DW1200822
RDH
TAILORMADE
TEMPTATION
DVE 967
TUSCHINSKI
DVH 1216
KRACK C
KALINJA
NORA
95.05156
HAARLEM
WIENY
DIANDRA
DE331316647899
DS
DAIDALOS
DE331316996795
DREAM OF GLORY
ENJA
PRINCESS
DE331313907195
PRINCE THATCH XX
SULEIKA