Harrysmindes Falco.
F: 19 Marts 2024 Born: March 19 2024
Hingst / Colt - For sale / Til salg
******************************************

Hingste føl efter Forte per Me, en For Romance I søn med De Niro som morfar, Forte Per Me han blev udnævnt til 1. Reservesieger ved NRW-kåringen i Münster-Handorf i 2021.
Den aflagde og bestod sin 2-dagestest i foråret 2022 med et samlet resultat på i alt 8,26.
Skridt: 8,5
Trav: 8,2
Galop: 8,5
Ridelighed: 8,0
Arbejdsvillighed: 8,2

Falco er 2. generation efter vores stamhoppe ERDH Monique Ask, en hoppestamme som tæller yderlige 4 ERDH hopper i lige linie efter Monique.
I denne hoppestamme er der mange medaljehopper, A og B - Heste i dressur og B- Heste i spring.
Fra vores egen avl er det bla. de 2 A-Heste De Matcho fra 2005 og Darko fra 2010, Sheba som er mor til Falco, hendes 1. afkom vandt 1. start i LA2 som 5 års med over 73% inden en alvorlig seneskade desværre satte en stopper for ham. hun har nu en lovene hoppe fra 2020 på vej i sporten efter 1/7-24
Zantana som er søster til Sheba er mor til Harrysmindes Esto som vandt 3 års championatet på Blue Hors og igen som 4 års, den har som 4 års været ude og kikke på "fremmed" baner i nogle LC klasser og har vundet og blevet nr 2 i alle starter med op til 75 % - som 5 års deltog Esto i ungheste championatet i Herning og har været til start i flere LA1 LA2 og i LA5 hvor den er top placeret i alle starter med op til 78 % og Så er et det en fremtidig ridehest med top præstation i blodet du kikker efter er han et meget godt bud.

Falco; Indavl ved 5 generationer 1,56 % - inbreed 5 generations 1,56 %
Forædlings procent 24,4 %
N/N:FSS - Free


**Colt by Forte per Me, a For Romance I son with De Niro as grandfather, Forte Per Me he was graded 1st Reserve Winner at the NRW selection in Münster-Handorf in 2021.
It took and passed its 2-day test in the spring of 2022 with an overall score of 8.26.
Walk: 8.5
Trot: 8.2
Canter: 8.5
Rideability: 8.0
Willingness to work: 8.2

Falco is the 2nd generation after our broodmare ERDH Monique Ask, a broodmare that counts an additional 4 ERDH mares in a straight line after Monique.
In this breed of mares there are many medal mares, A and B - Horses in dressage and B - Horses in jumping.
From our own breeding, it is, among other things, the 2 A-Horses De Matcho from 2005 and Darko from 2010, Sheba who is the mother of Falco, her 1st offspring won 1st start in LA2 as a 5 year old with over 73% before a serious tendon injury unfortunately put an end to him. she now has an exciting mare from 2020 on the way in the sport after 1/7-24
Zantana, who is the sister of Sheba, is the mother of Harrysmindes Esto, who won the 3-year-old championship at Blue Hors and again as a 4-year-old, as a 4-year-old, he has been out in some LC classes and has won and became no. 2 in all starts with up to 75% - as a 5-year-old Esto participated in the young horse championship in Herning and has started in several LA1 LA2 and in LA5 where it is top placed in all starts with up to 78%
It's a future riding horse with top performance in the blood you are looking for, Falco he is a very good subject


Forte Per Me
DE433334054009
FÜRST ROMANCIER DE433331650604 FÜRST HEINRICH
DE341411680498
FLORESTAN I
DAWINA
RONJA
DE333331015593
BLUE HORS
ROMANCIER
EDWINA
GESINA
DE433331530505
SIR DONNERHALL I

DE433330038601
SANDRO HIT
CONTENANCE D
GESINE
DE433330082902
BLUE HORS
DON SCHUFRO
GABY
Harrysmindes
Sheba
RDS
SORELDO
DVH 1056
SANDRO HIT
DVH 872
SANDRO SONG
LORETTA
DEIN LIEBLING DE331310655987 DONNERHALL
PREMIERE
MONIQUE ASK
9703751
ERDH
BLUE HORS
ROMANCIER (DVE 551)
ROSEN-
KAVALIER
FINALE
MALOU ASK
ERDH 3410
BLUE HORS
AGENT
*4 X M.
CHANEL
ERDH 2555
*5 X M.
MICHELLE
ERDH
*6 X M
MIMI
ERDH

********************************
HARRYSMINDES SAFINA
F. 16 APRIL 2024 BORN APRIL 16 2024

Særdeles lækkert hoppeføl
Ædel, langbenet, super udtryk og bevægelser ud over det sædvanelige

N/N:FSS - Free
Indavl ved 5 generationer 0,0 % - inbreed 5 generations 0,0 %
Forædlings procent 30,2 %

Safina´s mor Zantana kåret i RDH, fik til stationsafprøvning flotte karakter, bla. 8,5 for galop og kapasitet, samt flotte 9,0 for trav, herefter finder du hele 5 ELITE RDH hopper, mormor var fløjhoppe som 4 års til kåring, i mellemrunden som 4 års i dressur og i avlen har hun lavet 2 A-Heste i dressur, begge avlet her på stutteri. Oldemor har lavet 2 BRDH hopper, hvor den ene i dag er på vores stutteri (Jakas Magic, hun er B-Hest i dressur) 2 heste der har gået Grand Prix i USA.
Hingstene på hoppestammen bag føllet finder vi flere internationale Grand Prix hingste, Blue Hors ST. Schufro
Blue Hors Zack, Ferro, Jazz, Roemer og Cocktail.
Blue Hors Romancier A-Hest og startet international PSG/Inter I
Blue Hors Agent er A-hest i både spring og dressur, han har gået international PSG/Inter I

Profil St. Schufro
St. Schufro var præmiehingst ved hannoveranerkåringen i 2013, vinder af den danske 35-dages test i 2014 med 864,5 point, hvorefter han blev fløjhingst i 4-års holdet ved Dansk Varmblods hingstekåring i Herning i 2015.

Hans far, St. Moritz Jr., var selv præmiehingst i Verden i 2009 og aflagde en særdeles god 30-dages test i Neustadt/Dosse med karakterer fra 8,88 til 9,25 samt kvalificerede sig til bundeschampionatet.

Hans mor, Wie Princess, er også mor til hingsten Finest, der ligeledes blev præmiehingst i Verden i 2013. Ud af St. Schufros hoppestamme er der ligeledes flere kårede avlshingste: Aderlass, der var fløjhingst i Hannover i 1971, Lindberg, Campbel Czech samt adskillige S-heste både i dressur og springning. St. Schufros morfar kræver ingen større præsentation – det er vores egen Blue Hors Don Schufro. I tredje generation kommer hingsten Atatürk, som er far til et stort antal sportsheste både indenfor dressur og springning.

I sommeren 2022 tog de den internationale scene med storm, da de blev kåret som vindere af Grand Prix Freestyle med 81.080 % ved CDI Falsterbo, ligesom de også vandt Nations Cup med det danske hold! Senere, i vinteren 2022/2023, gjorde de deres indtog i World Cup sammenhænge, hvor de først ved World Cup Vilhelmsborg blev dobbelt toer i både Grand Prix og Freestyle. I januar 2023 deltog de igen i World Cup kvalifikationerne, denne gang ved World Cup Mechelen, hvor ide blev placeret som nummer 4 i Grand Prix’en. Ved CDI Herning, der blev afholdt under Dansk Varmblods hingstekåring i Herning, blev de toer med 76.543 % i den indledende CDI5* Grand Prix, imens de dagen efter tog sejren i den CDI5* Grand Prix Freestyle med vilde 84.360 %

**Dameline:
Safina´s mom Zantana graded RDH, got a nice character at station testing, among other things. 8.5 for canter and capacity, nice 9,0 for trot, after her you find the whole 5 ERDH mares, grandmother was in the top as 4 years and in the breeding she made 2 A-Horses in dressage, both bred on our stud. Grandmother has made 2 BRDH mares, one of which is at our stud (Jakas Magic, she is B-Horse in dressage) 2 horses who have gone Grand Prix in the US, both full brothers to Florenzo's grandmother
The stallions at dameline behind the foal we find several stallions who have gone international Grand Prix
Father: Blue Hors St. Schufro
Blue Hors Zack, Blue Hors Romancier, Ferro, Jazz, Roemer and Cocktail
Blue Hors Agent is an A-horse in both jumping and dressage, he has startet international PSG / Inter I

Profile St. Schufro
St. Schufro was a prize stallion at the Hanoverian selection in 2013, winner of the Danish 35-day test in 2014 with 864.5 points, after which he became wing stallion in the 4-year-old team at the Danish Warmblood stallion selection in Herning in 2015.

His father, St. Moritz Jr., was himself a prize stallion in Verden in 2009 and completed a very good 30-day test in Neustadt/Dosse with grades from 8.88 to 9.25 and qualified for the national championship.

His mother, Wie Princess, is also the mother of the stallion Finest, who was also prize stallion in the World in 2013. Out of St. Schufro's mare stock also has several selected breeding stallions: Aderlass, who was wing stallion in Hanover in 1971, Lindberg, Campbel Czech and several S-horses in both dressage and jumping. St. Schufro's grandpa needs no introduction – it's our very own Blue Hors Don Schufro. In the third generation comes the stallion Atatürk, who is the father of a large number of sport horses both in dressage and jumping.

In the summer of 2022, they took the international scene by storm when they were named winners of the Grand Prix Freestyle with 81.080% at CDI Falsterbo, just as they also won the Nations Cup with the Danish team! Later, in the winter of 2022/2023, they made their foray into World Cup contexts, where they first came second at World Cup Vilhelmsborg in both Grand Prix and Freestyle. In January 2023, they again participated in the World Cup qualifiers, this time at the World Cup Mechelen, where ide was placed number 4 in the Grand Prix. At the CDI Herning, which was held during the Danish Warmblood stallion judging in Herning, they came second with 76.543% in the preliminary CDI5* Grand Prix, while the following day they won the CDI5* Grand Prix Freestyle with a wild 84.360%

BLUE HORS
ST. SCHUFRO
DVE 1180
ST. MORITZ JUNIOR DE431316575507 ST. MORITZ DE431310341303 SANDRO HIT
DONDOLA
WIE PRINCESS DE431316755501 WIE WELTMEYER
PRINCESS
DORINA
DE431319717800
BLUE HORS DON
SCHUFRO DVE 690
DONNERHALL
FIESTA
ASTA
DE331314806190
ATATUERK
MINOLTA
HARRYSMINDES
ZANTANA
RDH
208333DW1401266
BLUE HORS ZACK
DVE 943
ROUSSEAU
98.07418
FERRO DVH 759
ZSUZSA
ORONA
96.00244
JAZZ DVH 726
KARONA
MONIQUE ASK
ERDH
9703751
BLUE HORS
ROMANCIER
DVE 55)
ROSENKAVALIER
FINALE
MALOU ASK
ERDH 3410
BLUE HORS AGENT
DH 355
tipolde: CHANEL ERDH
tiptipolde:MICHELLE ERDH
tiptiptipolde: MIMI ERDH
tiptiptiptipolde; KAMMA RDH