< Tilbage

Resultater fra USA **Results from the US01-10-2021 - 12:29

Harrysmindes Tenzo og Kathy O´Regan har også været til flere stævner

**Harrysmindes Tenzo and Kathy O´Regan have also been to several competitions

"Vores" anden  USA hest Harrysmindes Tenzo og ejer Kathy O´Regan har flotte resultater fra Juni til slut september:

 

18-20 juni var de placeret som nr 1 - 2 og 3 med op til 66,5% i Second Level test 3

 

16 - 18 juli fik de 2 placeringer som nr 3 også i secound Level test 3, her fik de op til 67,61 %

 

23-26 September var de også til Great American/USDF Region 7 CDS Championship

4 Klasser 4 placeringer i Second Level test 2, her med 3 dommere på i alle klasser og score op til 68,9 % mon så ikke og Tenzo og Kathy er inviteret til finalen ?

 

**"Our" other USA horse Harrysmindes Tenzo and owner Kathy O´Regan has great results from June to the end of September:

 

June 18-20, they were placed as No. 1 - 2 and 3 with up to 66.5% in Second Level test 3

16 - 18 July they got 2 places as No. 3 also in secound Level test 3, here they got up to 67.61% September 23-26 they were also at the Great American / USDF Region 7 CDS Championship 4 Classes 4 places in Second Level test 2, here with 3 judges in all classes and score up to 68.9% I wonder if Tenzo and Kathy are invited to the final?

< Tilbage